BC UPB logo OPAC - UPB Library
Aleph logo Identificaţi-vă | Sfârşitul sesiunii | Permis de bibliotecă | Preferinţe | Baze de date | Ajutor-Help
Aleph logo   Răsfoire | Căutare | Lista rezultatelor | Căutări anterioare | Coş | e-raft personal |  
 
 
  Cerere titlu  |  Adaugă pe raft (My e-Shelf)  |  Rezervare pe ore (Booking)  |  Localizare  |  Cerere ILL  |  Salvare/Mail  |  Salvare/eMail  | 

Vizualizare completă a înregistrării

Choose format: Format standard Fişă de catalog Citare Nume etichete MARC Etichete MARC
Înregistrarea 1 din 1 No Previous Record   No Next Record
Nr. sistem-BK   000000054
Stoc general   Toate exemplarele
Stoc filială   Sala de ReferinteLibrary Info
 
Autor   LinkVoinescu, Sorin
Titlu   LinkOptimizarea conceptuală şi operaţională a instalaţiilor chimice multiscop / ing. Sorin Voinescu
Localitate   LinkBucureşti
Editură   Link[s.n.]
An   Link2003
Descriere fizică   149 p. : fig. ; 30 cm
Limba   rum
Note generale   Antetitlu : Universitatea Politehnica Bucureşti. Facultatea de Chimie Industrială. Catedra de Inginerie Chimică
  Verso-ul foilor alb
Note disertaţii   Teză de doctorat. Cond. stiinţ. prof.dr.ing. Alexandru Woinaroschy
Bibliografie   Conţine bibliogr.
Subiect   LinkOptimizare -- Teză de doctorat
  LinkInstalaţii chimice -- Teză de doctorat
CZU   Link66.011(043)
Acces online    romdoc.upb.ro/getfile.py?recid=1 ;  
 
Format   BK

Alegeţi formatul: Format standard Fişă de catalog Citare Numele câmpuri Etichete UNIMARC

No Previous Record   No Next Record


Sesiune încheiată - Preferinţe - Feedback - Help - ÎIB - Ex Libris - Răsfoire - Căutare - Lista rezultatelor - Căutări anterioare - Baze de date - Coş