BC UPB logo OPAC - UPB Library
Aleph logo Identificaţi-vă | Sfârşitul sesiunii | Permis de bibliotecă | Preferinţe | Baze de date | Ajutor-Help
Aleph logo   Răsfoire | Căutare | Lista rezultatelor | Căutări anterioare | Coş | e-raft personal |  
 
 
  Cerere titlu  |  Adaugă pe raft (My e-Shelf)  |  Rezervare pe ore (Booking)  |  Localizare  |  Cerere ILL  |  Salvare/Mail  |  Salvare/eMail  | 

Vizualizare completă a înregistrării

Choose format: Format standard Fişă de catalog Citare Nume etichete MARC Etichete MARC
Înregistrarea 1 din 1 No Previous Record   No Next Record
Nr. sistem   000037488
Stoc general   Toate exemplarele
Stoc filială   Sala de ReferinteLibrary Info
 
Cod tara de public.   RO
Autor   LinkCostache, Loreta Nicoleta - Autor
Titlu   LinkSepararea ionilor metalici prin tehnici membranare / ing. Loreta Nicoleta Costache
Localitate   LinkBucureşti
Editură   LinkUniversitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Departamentul de Chimie Analitică şi Ingineria Mediului
An   Link2013
Descriere fizică   174 p. : il. color, graf., tab. ; 30 cm + 1 CD-ROM (12 cm)
Limba   rum
BoundWith   CD-ul conţine teza de doctorat în format Word şi abstract-ul tezei în lb. română şi engleză, în format Word
Note disertaţii   Teză de doctorat. Cond. şt.: Prof. Dr. Ing. Gheorghe Nechifor
Bibliografie   Bibliogr. p. 120-127
Cuprins   Aspecte privind toxicitatea şi efectele metalelor grele asupra vieţuitoarelor şi a mediului înconjurător --
Fenomene şi mecanisme de transport prin membrane lichide --
Specii transportoare în membranele lichide --
Procedura de lucru folosită în transportul şi separarea cationilor metalici prin membranele lichide de volum --
Transportul cationilor metalici folosind ca transportor D2EHPA --
Transportul competitiv al Zincului(II) şi al Manganului(II) folosind ca extractant D2EHPA sau CYANEX302/D2EHPA --
Concluzii.
Note privind limba   Tit. trad. şi în lb. engleză: Ion separation through membrane techniques
Subiect   LinkSeparare (Proces fizico-chimic) -- Zinc -- Teză de doctorat
  LinkSeparare (Proces fizico-chimic) -- Mangan -- Teză de doctorat
  LinkMembrane schimbătoare de ioni -- Aplicaţii -- Teză de doctorat
  LinkMembrane lichide -- Teză de doctorat
  LinkDepoluare -- Metale grele -- Teză de doctorat
  LinkMediul înconjurător -- Supraveghere şi control -- Metale grele -- Teză de doctorat
CZU   Link544.726:546.47(043.2)
  Link544.726:546.711(043.2)
Alt autor   LinkNechifor, Gheorghe - Conducător ştiinţific
Alt titlu   LinkIon separation through membrane techniques
Acces online    http://romdoc.upb.ro/record/2360/files/ ;  
 
Format   MX

Alegeţi formatul: Format standard Fişă de catalog Citare Numele câmpuri Etichete UNIMARC

No Previous Record   No Next Record


Sesiune încheiată - Preferinţe - Feedback - Help - ÎIB - Ex Libris - Răsfoire - Căutare - Lista rezultatelor - Căutări anterioare - Baze de date - Coş