BC UPB logo OPAC - UPB Library
Aleph logo Identificaţi-vă | Sfârşitul sesiunii | Permis de bibliotecă | Preferinţe | Baze de date | Ajutor-Help
Aleph logo   Răsfoire | Căutare | Lista rezultatelor | Căutări anterioare | Coş | e-raft personal |  
 
 
  Cerere titlu  |  Adaugă pe raft (My e-Shelf)  |  Rezervare pe ore (Booking)  |  Localizare  |  Cerere ILL  |  Salvare/Mail  |  Salvare/eMail  | 

Vizualizare completă a înregistrării

Choose format: Format standard Fişă de catalog Citare Nume etichete MARC Etichete MARC
Înregistrarea 1 din 1 No Previous Record   No Next Record
Nr. sistem-SE   000000389
Stoc general   Toate exemplarele
Stoc filială   BiblChimIndustrLibrary Info
 
ISSN   Link0001-1541
Cod tara de public.   US
KeyTitle   Linkchemical engineering
  Linkresearch and development
Titlu   LinkAIChE Journal Chemical Engineering Research and Development
Localitate   LinkNew York
Editură   LinkAmerican Institute of Chemical Engineers
An   Link1995
Freq.   12 ap./an
Date   vol.1 in 1955
Limba   eng
CZU   Link54:66(73)(05)
Acces online    http://www.aiche.org ;  
 
Format   SE

Alegeţi formatul: Format standard Fişă de catalog Citare Numele câmpuri Etichete UNIMARC

No Previous Record   No Next Record


Sesiune încheiată - Preferinţe - Feedback - Help - ÎIB - Ex Libris - Răsfoire - Căutare - Lista rezultatelor - Căutări anterioare - Baze de date - Coş