BC UPB logo OPAC - UPB Library
Aleph logo Identificaţi-vă | Sfârşitul sesiunii | Permis de bibliotecă | Preferinţe | Baze de date | Ajutor-Help
Aleph logo   Răsfoire | Căutare | Lista rezultatelor | Căutări anterioare | Coş | e-raft personal |  
 
 
  Cerere titlu  |  Adaugă pe raft (My e-Shelf)  |  Rezervare pe ore (Booking)  |  Localizare  |  Cerere ILL  |  Salvare/Mail  |  Salvare/eMail  | 

Vizualizare completă a înregistrării

Choose format: Format standard Fişă de catalog Citare Nume etichete MARC Etichete MARC
Înregistrarea 1 din 1 No Previous Record   No Next Record
Nr. sistem-SE   000000409
Stoc general   Toate exemplarele
Stoc filială   C.Termoth.Library Info
 
ISSN   Link0010-2180
Cod tara de public.   US
KeyTitle   LinkCombustion and Flame The Journal of the Combustion Institute
Titlu   LinkCombustion and Flame The Journal of the Combustion Institute
Localitate   LinkNew York
Editură   LinkElsevier Science
An   Link1992
Freq.   4 ap./an
Limba   eng
Subiect   LinkMotoare termice -- Periodic
Subiect geografic   LinkStatele Unite ale Americii
CZU   Link621.4/5(73)(05)
Acces online    http://www.elsevier.com ;  
 
Format   SE

Alegeţi formatul: Format standard Fişă de catalog Citare Numele câmpuri Etichete UNIMARC

No Previous Record   No Next Record


Sesiune încheiată - Preferinţe - Feedback - Help - ÎIB - Ex Libris - Răsfoire - Căutare - Lista rezultatelor - Căutări anterioare - Baze de date - Coş