BC UPB logo OPAC - UPB Library
Aleph logo Identificaţi-vă | Sfârşitul sesiunii | Permis de bibliotecă | Preferinţe | Baze de date | Ajutor-Help
Aleph logo   Răsfoire | Căutare | Lista rezultatelor | Căutări anterioare | Coş | e-raft personal |  
 
 
  Cerere titlu  |  Adaugă pe raft (My e-Shelf)  |  Rezervare pe ore (Booking)  |  Localizare  |  Cerere ILL  |  Salvare/Mail  |  Salvare/eMail  | 

Vizualizare completă a înregistrării

Choose format: Format standard Fişă de catalog Citare Nume etichete MARC Etichete MARC
Înregistrarea 1 din 1 No Previous Record   No Next Record
Nr. sistem-SE   000000482
Stoc general   Toate exemplarele
Stoc filială   C.MApEl.Library Info
 
ISSN   Link1051-8223
Cod tara de public.   US
KeyTitle   Linkapplied superconductivity
Titlu   LinkI.E.E.E Transactions on Applied Superconductivity A publication of the IEEE Superconductivity Commitee
Localitate   LinkNew York
Editură   LinkThe Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
An   Link1992
Freq.   4 ap./an
Limba   eng
CZU   Link621.3(73)(05)
Acces online    http://www.ieee.org ;  
 
Format   SE

Alegeţi formatul: Format standard Fişă de catalog Citare Numele câmpuri Etichete UNIMARC

No Previous Record   No Next Record


Sesiune încheiată - Preferinţe - Feedback - Help - ÎIB - Ex Libris - Răsfoire - Căutare - Lista rezultatelor - Căutări anterioare - Baze de date - Coş